barbach
diodydd

diodydd tafarn y plu
Tafarn y Plu . Llanystumdwy . Gwynedd . LL52 0SH Ffôn 01766 523276 ian@tafarnyplu.com

Croeso cynnes
Hawliwch gerdyn mantais sy'n rhoi gostyngiad o 20c i'n cwsmeriaid selog ar bris peint o gwrw neu seidr o'r pwmp, neu wydriad 250ml o win y ty. Casglwch bum nod ar bum dyddiad gwahanol eleni i gael eich cerdyn.
yplu

  Diodydd Y Plu
 

Ein bwriad ydy cynnig blas o Gymru drwy fwydlen, diodlen ac awyrgylch. Mae'n cwrw go iawn yn ddi-eithriad yn cael ei fragu yng Nghymru, ran amlaf gan Gwrw Llyn, Bragdy Conwy, Bragdy Lleu, Bragdy'r Gogarth, neu Brains. Byddwn hefyd o bryd i'w gilydd yn cadw cwrw Gorslas.
Yn y cyfamser mae dewis eang o gwrw Cymreig fel Lager Wrecsam, a chwrw chwerw neu gwrw du bragdy enwog Brains o'r brifddinas. Rydym hefyd yn gwerthu Snowdon Lager o Fragdy'r Gogarth yn Llandudno, diod efo llai o swigod ynddo na'r lager cyffredin.
Ar ben hyn oll rydym hefyd yn cynnig dewis helaeth o seidr Cymreig, cynnyrch Pant Du, Gwynt y Ddraig neu Dafarn Dywyrch o'r botel, seidr o bwmp llaw, neu gynnyrch fferm go iawn gan amrywiol gynhyrchwyr bychain o blith aelodau Cymdeithas Seidr a Pherai Cymru.

Gardd Gwrw

Cynigiwn wirodydd Cymreig fel wisgi Penderyn, fodca a jin Aberhonddu, fodca Toffoc, Aerona, jin Dyfi o Gorris, a dewis o wirodydd arbenigol Cymru ochr yn ochr a dewis helaeth o ddiodydd o wledydd eraill.
Os oes blys arnoch am Bacardi, wisgi Albanaidd neu Wyddelig, neu joch o fourbon enwog Evan Williams - mae'r rheiny gynnon ni hefyd. Ac mae'n rhestr win - gan gynnwys gwinoedd Cymreig fel rhai o winllan Pant Du yn Nyffryn Nantlle neu Stad Ancre Hill o Sir Fynwy - yn mynd a chi ar wibdaith gynhwysfawr drwy mifer o wledydd cynhyrchu gwin y byd.


  •••Safle gan SMALA : www.smala.net 22018 © www.tafarnyplu.com