barbach
diodydd

digwyddiadau tafarn y plu
Tafarn y Plu . Llanystumdwy . Gwynedd . LL52 0SH Ffôn 01766 523276 ian@tafarnyplu.com


AMSEROEDD AGOR Y GAEAF 2018/9

Byddwn yn agor am fwyd a diod am 6yh o nos Iau hyd nos Sadwrn.

yplu

  Digwyddiadau Tafarn Y Plu
 
...


Llyfrau
Mae arweinlyfr Ian i'w hoff dafarnau yn y parthau hyn, Favourite Watering Holes, bellach wedi eu gwerthu allan. Ond os llwyddwch i gael copi ar y we neu mewn siop ail-law, dowch a fo draw i gael ei lofnodi am ddim, dim ond i chi brynu deg peint!
Mae'r un peth yn wir am ei deithlyfr Nid yr A470 o 2013. Ond mae ei gyfrol ddiweddaraf Cyffordd i Gyffordd, teithlyfr tafod yn y boch, wedi ei gyhoeddi gan Wasg y Bwthyn ac yn mynd a ni o amgylch Cymru ar y rheilffyrdd.
..................................

  •••• www.smala.net 2 © www.tafarnyplu.com   vvvSSafle gan SMALA : www.smala.net •• 2018 © www.tafarnyplu.com