barbach
diodydd

digwyddiadau tafarn y plu
Tafarn y Plu . Llanystumdwy . Gwynedd . LL52 0SH Ffôn 01766 523276 ian@tafarnyplu.com


AMSEROEDD AGOR IONAWR 2018Bydd y bar yn unig yn agor nesaf yn y flwyddyn newydd am 6yh nos Wener a Sadwrn, Ionawr 12ed a'r 13eg.

Bydd gwasanaeth llawn ar gyfer bwyd a diod yn ail-ddechrau ar nos Iau, Ionawr 18ed. Byddwn wedyn yn agor am 6yh bob nos Iau, Gwener a Sadwrn dros y gaeaf.

yplu

  Digwyddiadau Tafarn Y Plu
 
Parti Cut Lloi
Nos Sadwrn, Tachwedd 25, 2017, am 7.30yh. Y criw enwog ac hwyliog o ddiddanwyr o Sir Drefaldwyn yn perfformio yn Neuadd y Pentref, o dan arweiniad Siān James, wrth inni ymestyn aelwyd y dafarn ar draws y ffordd. Bydd bar ar gael yn y Neuadd, yn ogystal ac yn y dafarn. Tocynnau yn £10, ac i'w cael o Dafarn y Plu. 01766 523276, neu wrth y drws. Nifer cyfyngedig. Bydd y dafarn yn agor am tua 4.15yp er mwyn dangos ein hogia rygbi yn rhoi cweir i Seland Newydd; neu'r ffordd arall rownd oeddan ni'n ei olygu, dwch?


Llyfrau
Mae arweinlyfr Ian i'w hoff dafarnau yn y parthau hyn, Favourite Watering Holes, bellach wedi eu gwerthu allan. Ond os llwyddwch i gael copi ar y we neu mewn siop ail-law, dowch a fo draw i gael ei lofnodi am ddim, dim ond i chi brynu deg peint!
Mae'r un peth yn wir am ei deithlyfr Nid yr A470 o 2013. Ond mae ei gyfrol ddiweddaraf Cyffordd i Gyffordd, teithlyfr tafod yn y boch, wedi ei gyhoeddi gan Wasg y Bwthyn ac yn mynd a ni o amgylch Cymru ar y rheilffyrdd.
..................................

  •••• www.smala.net 2 © www.tafarnyplu.com   vvvSSafle gan SMALA : www.smala.net •• 2018 © www.tafarnyplu.com