barbach
diodydd

digwyddiadau tafarn y plu
Tafarn y Plu . Llanystumdwy . Gwynedd . LL52 0SH Ffôn 01766 523276 ian@tafarnyplu.com


AMSEROEDD AGOR YR WYL 2018/9

Iau Rhag 20 6yh
Gwe Rhag 21 6yh
Sad Rhag 22 6yh
Sul Rhag 23 WEDI CAU
Noswyl Nadolig 6yh
Dydd Nadolig WEDI CAU
Dydd San Steffan WEDI CAU
Iau Rhag 27 6yh
Gwe Rhag 28 6yh
Sad Rhag 29 6yh
Sul Rhag 30 WEDI CAU
Nos Galan 6yh
Dydd Calan WEDI CAU

yplu

  Digwyddiadau Tafarn Y Plu
 
...


Llyfrau
Mae arweinlyfr Ian i'w hoff dafarnau yn y parthau hyn, Favourite Watering Holes, bellach wedi eu gwerthu allan. Ond os llwyddwch i gael copi ar y we neu mewn siop ail-law, dowch a fo draw i gael ei lofnodi am ddim, dim ond i chi brynu deg peint!
Mae'r un peth yn wir am ei deithlyfr Nid yr A470 o 2013. Ond mae ei gyfrol ddiweddaraf Cyffordd i Gyffordd, teithlyfr tafod yn y boch, wedi ei gyhoeddi gan Wasg y Bwthyn ac yn mynd a ni o amgylch Cymru ar y rheilffyrdd.
..................................

  •••• www.smala.net 2 © www.tafarnyplu.com   vvvSSafle gan SMALA : www.smala.net •• 2018 © www.tafarnyplu.com