barbach
diodydd

digwyddiadau tafarn y plu
Tafarn y Plu . Llanystumdwy . Gwynedd . LL52 0SH Ffôn 01766 523276 ian@tafarnyplu.com


AMSEROEDD AGOR YR HAFNos Fercher hyd nos Sul am 6yh

WEDI CAU nos Lun a nos Fawrth

Bu'n rhaid cwtogi ar ein horiau oherwydd diffyg staff yn y diwydiant
Am fwyd, diod a chroeso cynnes Cymraeg
yplu

  Digwyddiadau Tafarn Y Plu
 
Nosweithiau Cerdd Byrfyfyr
Does wybod pwy fydd yn troi fyny, pa bryd, nac efo pa offeryn, er mwyn cynnal noson hwyliog ac anffurfiol o greu cerddoriaeth, yn y traddodiad Celtaidd gorau posib.


Llyfrau
Mae arweinlyfr Ian i'w hoff dafarnau yn y parthau hyn, Favourite Watering Holes, bellach wedi eu gwerthu allan. Ond os llwyddwch i gael copi ar y we neu mewn siop ail-law, dowch a fo draw i gael ei lofnodi am ddim, dim ond i chi brynu deg peint!
Mae'r un peth yn wir am ei deithlyfr Nid yr A470 o 2013. Ond cadwch lygad allan am ei gyfrol ddiweddaraf Cyffordd i Gyffordd, teithlyfr tafod yn y boch cafodd ei gyhoeddi gan Wasg y Bwthyn ym mis Rhagfyr ac aiff a ni o amgylch Cymru ar y rheilffyrdd.
..................................

  •••• www.smala.net 2 © www.tafarnyplu.com   vvvSSafle gan SMALA : www.smala.net •• 2017 © www.tafarnyplu.com