barbach
diodydd

digwyddiadau tafarn y plu
Tafarn y Plu . Llanystumdwy . Gwynedd . LL52 0SH Ffôn 01766 523276 post@tafarnyplu.com


AMSEROEDD AGOR GWANWYN 2019

Rydym yn agor ar hyn o bryd am 6yh bob nos Iau, Gwener a Sadwrn am fwyd a diod.

yplu

  Digwyddiadau Tafarn Y Plu
 
...


NEWID DWYLO
Bydd rhai ohonoch yn ymwybodol bod gwerthiant y dafarn i gymdeithas budd cymunedol Menter y Plu bellach wedi ei gadarnhau, ac yn symud ymlaen yn amodol ar gytundeb. Mae ganddyn nhw gynlluniau uchelgeisiol a fyddai'n sicrhau dyfodol y busnes ac yn ei ddatblygu; ewch i'w gwefan www.menteryplu.cymru am fwy o fanylion. Yn y cyfamser byddwn yn dal i gynnig bwyd a diod o'r safon uchaf, er o reidrwydd bydd ein horiau wedi eu cwtogi rhyw gymaint wrth i'r perchnogion presennol baratoi at eu dyfodol newydd. Bydd yr oriau agor yn cael eu hysbysebu'n rheolaidd ar y wefan hon, ar ein tudalen Facebook ac yn ein rhestriad ar Tripadvisor.


Llyfrau
Mae arweinlyfr Ian i'w hoff dafarnau yn y parthau hyn, Favourite Watering Holes, bellach wedi eu gwerthu allan. Ond os llwyddwch i gael copi ar y we neu mewn siop ail-law, dowch a fo draw i gael ei lofnodi am ddim, dim ond i chi brynu deg peint!
Mae'r un peth yn wir am ei deithlyfr Nid yr A470 o 2013. Ond mae ei gyfrol ddiweddaraf Cyffordd i Gyffordd, teithlyfr tafod yn y boch, wedi ei gyhoeddi gan Wasg y Bwthyn ac yn mynd a ni o amgylch Cymru ar y rheilffyrdd.
..................................

  •••• www.smala.net 2 © www.tafarnyplu.com   vvvSSafle gan SMALA : www.smala.net •• 2019 © www.tafarnyplu.com