barbach
diodydd

cysylltu â thafarn y plu
Tafarn y Plu . Llanystumdwy . Gwynedd . LL52 0SH Ffôn 01766 523276 ian@tafarnyplu.com

Ian a Cath
Yn edrych ymlaen at glywed gennych.
ypluh

  Cysylltu â ni
 

Mae croeso i chi gysylltu’n uniongyrchol efo’r perchnogion Ian a Cath Parri.

Beth bynnag ydy’ch ymholiad, cysylltwch efo ni ar 01766 523276. Mae modd cysylltu hefyd drwy ein tudalen gweplyfr, facebook.com/plullanystumdwy. Yn anffodus nid ydym yn gallu cynnig llety, dim ond croeso twymgalon.
Ar gyfer dewis o lety lleol, cymerwch gip ar www.llanystumdwy.com
Cysylltwch â ni drwy e-bost ian@tafarnyplu.com

  vvvSafle gan SMALA : meimac@btinternet.com 22018 © www.tafarnyplu.com