barbach
diodydd

bwyd tafarn y plu
Tafarn y Plu . Llanystumdwy . Gwynedd . LL52 0SH Ffôn 01766 523276 ian@tafarnyplu.com
>
...

....
yplu

  Bwyd yn Y Plu
 


Beth am fwynhau pryd traddodiadol maethlon o'n cegin draddodiadol? Cewch fwyd cartra da fel y basai Nain wedi ei wneud ar eich cyfer, neu brydau fymryn yn fwy anarferol o bedwar ban byd. Rydym yn arbenigo mewn cig oen Cymreig, ac yn cynnig cranc o ddyfroedd oerion Pen Llyn ar ein bwydlen yn eu tymor.
Neu pham na alwch chi heibio am baned o de neu goffi, wedi eu cyflenwi gan gwmni Coffi Dwyfor o Nefyn?


Gan ddefnyddio cymaint o gynnyrch lleol ac y gallwn, ac fel arall gynnyrch Cymreig, rydym wedi rhoi at ei gilydd fwydlenni tymhorol sy'n cynnig rhywbeth at bob dant.
Nid oes raid cadw bwrdd, ac yn wir nid ydym yn cadw byrddau ac eithrio ar gyfer partion mawr ac achlysuron mwy ffurfiol. Ni fethon ni eto i fwydo'r un o'n cwsmeriaid.
Cyflenwir ein cig oen ac eidion gan ein cwmni cigyddion lleol Bwydlyn o Lanystumdwy. Daw ein porc o fferm Gwyniasa yn Llithfaen, a chyflenwir ein pasteiod Cymreig traddodiadol gan y pobyddion arbenigol Roberts o Rostyllen.
Daw ein cawsiau i gyd o Gymru, efo Perl Las gan Gaws Cenarth a chaws aeddfed Llandyrnog fel arfer yn eu plith. Byddwn yn cynhyrchu ein mwstard seidr Cymreig arbennig ein hunain i rysait gyfrinachol. Gallwch fynd a pheth adref efo chi fel anrheg neu gofrodd, ac rydym hefyd yn cynhyrchu jamiau, marmaled, catwadau ac enllyn poeth syfrdanol Cath i'r un diben.
Rydym unwaith eto wedi cyrraedd y sgor uchaf posib o bum seren o dan gynllun Sgorio Hylendid Bwyd Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru.
A rhowch alwad i ni os ydych yn trefnu pryd neu ddigwyddiad arbennig. Gallwn drefnu ar gyfer pawb o brydau unigol i bartion sylweddol o bobol. Codwch y ffon neu e-bostiwch ni i drafod eich anghenion.
....

..

  vvvSSafle gan SMALA : www.smala.net •• 2018 © www.tafarnyplu.com